Talent- og elite i Trekanten

 

Den overordnede vision om at skabe Fællesskab, Fægteglæde og Guld gennemstrømmer hele Trekantens virke, og for talent/eliteområdet hænger det naturligt sammen med den store drøm, drømmen om guldet, drømmen om at komme til OL. Det er Fægteklubben Trekantens vision at være rammen om at indfri disse drømme og sætte klubben på verdenskortet med fægtere, der blander sig i den absolutte top i international fægtning.

Vision:

Visionen er at være den klub, som bidrager med et miljø og en tilgang til sporten, som fremmer både fægteres og træneres glæde, entusiasme og engagement. Vi har en vision om at være den klub, der både fostrer og fastholder fægtere og trænere på højeste internationale niveau.

Mission:

Enhver fægter skal kunne nå så langt som talent, ambitioner og indsats rækker til. Missionen på talent- og eliteområdet retter sig både mod fægtere, trænere, sportschef, den omgivende klub og de øvrige ressourcepersoner. Vi skal understøtte den enkelte fægters indsats i erkendelse af forskellighed i tilgang, frekvens i resultater, fysisk og personlig vækst, ydre rammer og økonomiske muligheder.

Vi skal understøtte den enkelte træners udvikling og potentiale gennem uddannelse, sparring, feedback og passende udfordringer. Vi skal udvikle og evaluere på metoder og værktøjer, vi skal inddrage ekspertise og samarbejde med interessenter i både Danmark og udland.

 

Trekantens talent- og elitearbejde omfatter først og fremmest de af klubbens fægtere på kadet, junior og senior, der arbejder for at kvalificere sig til de årlige internationale mesterskaber, EM og VM, og er optaget på Dansk FægteForbunds Bruttolandsholdsliste. Programmet og træningerne er dog også åbne for tidligere talent/elitefægtere på højt niveau, som indgår som uundværlige træningspartnere og væsentlige bidragere i den sociale sammenhæng.

Fægterne

Senior fleuret

Alexander Tsoronis

Thomas Berg

Emil U. Andersen

Christian Pors

Sophus Landorph

Julius Søresen

Laeticia Jørgensen

Laura Pathare

Svante Dahlin

 

Senior kårde

Sofie Olsen 

Sarah Larsen

Casper Persson

 

Junior fleuret

Jacob B. Lang

Maxim Valeur

Jonas Winterberg-Poulsen

Christoffer Rykind-Blarke

Silas Scheelke Poulsen 

Steffen Gjaldbæk

Samuel Weyhreter

Naja Vaaben

Sol Grum-Schwensen

Filippa Dybdal

 

Junior kårde

Kamma Fledelius

Ria Trudsø

 

Kadet fleuret

Marie Winterberg-Poulsen

Julius Manz Thorbek

Jonas Karlsen

Sacha Guilbert

Mikkel Gjaldbæk 

Christopher Horn

Thor Hundborg

Sally Possing

Anna Bonnet

 

Kadet kårde

Simon Qvistgaard


Holdet bag

Talent- og elitearbejdet i Trekanten drives og støttes af en række personer og organisationer. Trænere og sportschef er de meget synlige frontfigurer i hverdagen, men der er mange 'bag kulisserne', der bidrager med kompetencer, ressourcer, støtte og know-how.

Trænere:

Malte Trier Mørch, cheftræner og elitetræner på fleuret. Malte er uddannet folkeskolelærer med idræt som liniefag og har gennemført alle trin på DFFs , DIFs og TDs træneruddannelser og har i dag den højeste uddannelse som dansk fægtetræner, den såkaldte ITA (Idrættens Træner Akademi).

Edward Jefferies, cheftræner på kårde og assisterende fleurettræner for klubbens talent- og elitefægtere.

 

Sportschef:

Edward Jefferies. Som sportschef har Ed ansvar for implementering af supportprogrammet for talent og elite, for løbende samtaler, sæsonplanlægning og videoanalyse med fægterne og for en del administrative opgaver.

 

Eliteudvalg:

Trekantens eliteudvalg formulerer klubbens elitepolitik og lægger de strategiske linier for udviklingen af talent- og elitearbejdet. Udvalget arbejder tæt sammen med cheftræner og sportschef på realiseringen af strategien i en handlingsplan, ligesom udvalget står for den årlige ansøgning til den primære støttegiver til talent og elitearbejdet, Team Copenhagen.

Eliteudvalget består fast af cheftræner, sportschef og repræsentant fra bestyrelsen. Dertil et antal forældre til talent- og elitefægtere.

I skrivende stund er udvalget således besat:

Louise Seibæk (formand), Miriam Feilberg (bestyrelsesrepræsentant), Malte Trier Mørch (cheftræner),  Edward Jefferies (sportschef), Signe Landorph, Christian Persson, Christel Karlsen, Carsten Horn Nielsen og Sisse Fledelius.

 

Samarbejdspartnere:

Dansk Fægte-Forbunds sportschef Laurence Halsted

Dansk Fægte-Forbunds Eliteudvalg

EliteIdrætsAkademiet under Team Copenhagen

Falkonérgårdens Gymnasium

Cand. Scient. Troels Thorsteinsson fra præstation.dk

 

Støttegivere:

Team Copenhagen - støtter Trekantens talent- og eliteprogram i forhold til træner, sportschef, morgentræning, trænerledsagelse til kvalifikationsstævner og supportfunktioner.

DFFs DIF- og Team Danmark-støttede EliteProjekt (senior herre fleuret) - støtter træneromkostninger i forbindelse med holdkvalifikation, deltagelse i internationale træningslejre, international konsulenttræner og rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i EM og VM.

DFF bidrager desuden med op til fem årlige træningssamlinger for alle bruttolandsholdsfægtere, herunder med internationale konsulenttrænere. DFF stiller chef de delegation til rådighed ved alle EM og VM og betaler desuden holddeltagergebyrer ved EM og VM.

 

Sponsorer:

Trekantens senior fleuret herrer i DFFs Team Danmark-støttede EliteProjekt er sponsoreret med fægteudstyr fra det britiske Leon Paul.

Rejsestøtte

Det tilstræbes at alle rejser til kvalifikationsstævner på kadet, junior og senior har trænerledsagelse. Omkostningerne til trænerledsagelse betales i udgangspunktet af de deltagende fægtere, men klubben afsætter af sin årlige støtte fra Team Copenhagen et beløb, der fordeles som støtte til disse trænerudgifter. Der offentliggøres en støtteplan for henholdsvis foråret og efteråret her på sitet og i facebookgrupperne Olympisk Kraftcenter og Trekantens elitefægteforældregruppe.