Kontigent & medlemskab

I Trekanten har vi hold for alle, der gerne vil lære at fægte.

Alt efter din alder starter du på forskellige måder. 

 

Medlemskaber

FULDT MEDLEMSKAB

Medlemsskabet giver adgang til fægtetræning, lektioner og styrketræning i fitnessrummet. Medlemskab af flere klubber er tilladt. Har du licens i en anden klub, er lektioner dog kun efter aftale.
NB: Deltagelse i Trekantens særlige talent/eliteprogram kræver, at din licens er i Trekanten.

295,- / MD

U13 MEDLEMSKAB (DGI-BYEN)

Medlemsskabet giver adgang til ugentlig fægtetræning og lektioner i DGI-Byen. Medlemskab af flere klubber er tilladt. Har du licens i en anden klub, er lektioner dog kun efter aftale.

195,- / MD

FITNESSMEDLEMSKAB

Medlemsskabet giver adgang til fitnessrummets faciliteter.

99,- / MD

PASSIVT MEDLEMSKAB

Medlemsskabet giver adgang til medlemsinformationer, medlemsadgang til trekanten.org samt medlemspriser til arrangementer.

199,- / ÅR

 

Øvrige priser

INTROPAKKER

Børn & Unge under 16 år, 3 måneder kr. 495,-*

Introkursus for voksne, 12x træning kr. 850,-
Kurset er et afsluttet forløb og kan efterfølgende vælge at melde sig ind som medlem.

*) gælder kun nye medlemmer

RABATTER

Børnerabat (under 16 år) kr. 50,- / måned
(gælder ikke DGI-hold og familiefægtning)

Ungdomsrabat (16-24 år) kr. 30,- / måned
Studierabat (25-29 år) kr. 30,- / måned
Seniorrabat (fra 65 år) kr. 30,- / måned

Familierabat

Der ydes familierabat på aktive medlemskaber – dog ikke i kombination med andre rabatter eller fitness medlemskab.

 • 20% - Gives på 2. medlemskab

 • 35% - Gives på 3. medlemskab

 • 50% - Gives fra og med 4. medlemskab

Rabatten gives ved familiemedlemmer i samme husstand startende med det yngste medlem.

GEBYRER

Oprettelse: kr. 150,-
Depositum: kr. 300,-
Gebyr ved fremsende af girokort kr. 25,- / gang
Gebyr ved betalingspåmindelse kr. 80,- / gang
Berostillelse af medlemskab kr. 50,- / gang
Gebyr ved udbetaling af tilgodehavende under kr. 100,- kr. 100,-

 

Betingelser

 

ÆNDRING I MEDLEMSKABET

Alle ændringer til medlemskabet skal ske skriftligt via e-mail eller brev. 
Vi skal have modtaget beskeden inden den 15. i måneden før den måned, som ændringerne skal gælde fra.

Du kan finde oplysninger om dit medlemskab ved at logge ind på medlemssiderne på dette site.

UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt (e-mail eller brev) med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse kan tidligst ske til slutningen af den 3. hele kontingent måned efter indmeldelse.

KONTINGENTET

Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis forud. 
Opkrævning sker automatisk via betalingsservice eller girokort. Skal man fortage en indbetaling herudover kan det ske ved at anvende følgende betalings ID: +73< +81923574<

Henvendelse vedrørende kontingentforhold, herunder skift af medlemskab, pause og udmeldelse, skal ske skriftligt, per brev eller mail til service@trekanten.org

 

PAUSE

Alle kan have brug for en pause og du kan til enhver tid sætte et aktivt medlemskab i bero.

Ønskes et medlemskab stillet i bero, gøres dette ved at kontakte medlemsservice. I henvendelsen skal det oplyses, hvilken måned medlemskabet ønskes genoptaget fra. Man kan maksimalt sætte sit medlemskab i bero i 11 måneder. Efter en måneds aktivt medlemskab kan medlemskabet sættes i bero igen.

Når perioden udløber, genoptages medlemskabet automatisk, såfremt man ikke har givet besked senest 20 dage inden periodens udløb.

Ønskes medlemskabet genoptaget inden periodens udløb, skal der blot gives besked til medlemsservice.


Licenser​


NATIONAL LICENS (DFF)

Du skal have en national licens for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund.

National licens er i henhold til Dansk Fægte-Forbunds vedtægter påkrævet for kadetter, juniorer, seniorer og veteraner.

150,- / SÆSON

DFF's Licensskifteliste

INTERNATIONAL LICENS (FIE)

Du skal have en international FIE-licens for at kunne fægte World Cups, Satellit World Cups samt internationale mesterskaber som EM og VM. Til øvrige internationale stævner er international licens ikke påkrævet.

Du kan se, om du har en gyldig international licens ved at tjekke, om dit navn står på FIE’s licensliste.

300,- / SÆSON

FIEs Licensliste

EUROPÆISK LICENS (EFC)

Du skal have en europæisk licens for at kunne fægte Cadet Circuit samt europæiske mesterskaber. Er du i tvivl, så kontakt sportschefen.

240,- / SÆSON

EFC's Licensliste


Licensbestilling

Frist for bestilling af licenser er hvert år d. 15. August.

Du bestiller licens ved at logge ind her på hjemmesiden og tilgå din medlemsprofil. Her vælger du "International licens (FIE)" og/eller "EFC licens". Bemærk at du skal have valgt fægtearm, sprog samt uploade et profilbilled inden du kan aktivere licensbestillingen.
Licensen vil automatisk blive fornyet hvert år indtil den frameldes. Gebyret for licensen trækkes automatisk via kontingentet umiddelbart efter fristens udløb.

Husk at kontrollere dine medlemsoplysninger, herunder er følgende vigtige for at du kan få licensen:

 • Samtlige efternavne

 • Samtlige fornavne

 • Fødselsdato- og år

 • Adresse, inkl. postnummer (kun ved international licens)

 • Våbenhånd (kun ved international licens)

 • Fortrukket fægtesprog – fransk, engelsk eller spansk (kun ved international licens)

 • Profilbilled (kun ved international licens - skal opdateres hvert år)

 • Samtykkeerklæring (FIE licens)

Herefter bestiller og betaler klubben din licens hos Dansk Fægte-Forbund.

Bestilling efter fristen

Efterbestilling af licens efter fristens udløb eller i løbet af sæsonen, skal der påregnes en behandlingstid på ca. 14 dage.

Bestillingen skal ske manuelt ved at sende en mail til klubbens kasserer (kasserer@trekanten.org) indeholdende ovenstående oplysninger samt at indbetale beløbet til klubbens konto i Vestjysk Bank, Reg. nr. 7651 Kontonr.: 0002221094

Det er ikke muligt at tilmelde sig internationale stævner før licensen er oprettet hos forbundet. Vær derfor ude i god tid!

Spørgsmål ang. licenser kan stilles til fægtetræner Malte Trier Mørch. Spørgsmål ang. bestilling og betaling af licenser kan stilles til medlemsservice.

Opdatering af medlemsoplysninger kan ske ved at kontakte medlemsservice på følgende email: medlemsservice@trekanten.org

Du kan læse mere om licenser på Dansk Fægte-Forbunds hjemmeside