Trekantens venner

 

Hvem er vi? 

Trekantens Venner er en støtteforeningen til fægteklubben Trekanten. Vores fokus er på at bidrage til og afholde sociale arrangementer for klubbens børne- og ungdomsfægtere. Deltagelsen i disse arrangementer er gratis for fægterne.

Derudover yder vi også gerne tilskud til andre B&U aktiviteter, som styrker fællesskabet og giver børnene og de unge mennesker mulighed for at hygge.

Trekantens Venner består af forældre og bedsteforældre til fægtere, som gerne vil støtte og bidrage til at give flere muligheder for sociale aktiviteter for især B&U-gruppen i fægteklubben.

FASTEL_15_1.jpg

Årlige arrangementer

Februar - Fastelavn med ballonfægtning & tøndeslagning
Juni - Sommerindledning med klubstævne og ballonfægtning
August  - Ofte et grillarrangement
Oktober -  Halloween
December - Julestævne turnering og oplæsning af Peters Jul

Der kan også være andre sociale ad hoc arrangementer som oftest afvikles i samarbejde med fægteklubbens B&U-udvalg.

 

Trekantens Venner har brug for din støtte 

Se nedenfor hvad du f.eks. kan hjælpe med som medlem af støtteforeningen Trekantens Venner:

• Lave sund mad i portioner (udgifterne betalt) til fryseren i klubben, som de unge fægtere kan spise efter eller før lange træningspas

• Hjælpe til, når vi sammen med B&U-udvalget afholder fastelavn, julestævne og andre aktiviteter i klubben.

• Finde på og udføre, evt. sammen med andre, nye aktiviteter i klubben, hvor kun fantasien sætter grænser

• Blive medlem af bestyrelsen 

 

Vil du være medlem?  

Individuelt medlem: kr. 250 om året
Familie medlemskab: kr. 400 om året
Virksomheds medlemskab: kr. 3.500 om året

Bank:
Ringkjøbing Landbobank
Reg.nr. 7670 Konto.nr. 6322221

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med disse oplysninger på mail eller sms:
- Type af medlemskab- firma, familie eller individuelt
- Navn og efternavn, mailadresse og mobilnr. 

Formelt er medlemskabet er først gældende når betaling er overført til forenings konto i banken, og husk venligst at skrive navn på betalingen.

Kontakt

Ring til os (se bestyrelsesliste) eller skriv til os på denne mail: venner@trekanten.org

 

Vedtægter

Se her

Trekantens Venners bestyrelse

Formand: Morten Juhl, mortenjuhl@webspeed.dk
Næstformand: Signe Engberg, signeengberg02@gmail.com 
Kasserer: Annette Barfod Damgaard, annettebdamgaard@gmail.com
Udpeget medlems fra Trekantens bestyrelse: Heike Weyhreter, heikeweyhreter@me.com