Orientering om Covid-19 (Corona)

Opdateret: 1. mar. 2020Bestyrelsen er blevet kontaktet grundet bekymring om covid-19 virus spredning i forhold til foreninges aktiviteter, som dækker deltagelse ved internationale sportsstævner og træningslejre.

Det er bestyrelsens vurdering at der på nuværende tidspunkt, fra foreningens side, ikke sættes begrænsninger på aktiviteter, foruden de retningslinjer som er udsendt af Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet, WHO, DIF og FIE.  Det anbefales dog at der tegnes afbestillingsforsikring foruden rejseforsikring i forbindelse med rejseaktiviteter.

Situationen følges naturligvis nøje i lighed med resten af verden og skulle der ske ændringer i anbefalingerne, vil vi orientere herom.Som udgangspunkt opfordres der til at udvise sund fornuft og omtanke, herunder: - Ved sygdom eller sygdoms symptomer generelt - bliv hjemme - Ved rejse til eller fra berørte regioner - følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer. - Ved viden om kontakt med personer der har været i forbindelse med de berørte regioner - følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Undlad at dele drikkedunk. - God personling håndhygiejne. Da virus formodes at være følsomt overfor desinfektion, har bestyrelsen som forholdsregel, indkøbt håndsprit som vil blive sat frem til fri afbenyttelse i foreningens lokaler i Ryparken. Husk dog at dette er et supplement til, og IKKE en erstatning for, almindelig omhyggelig håndvask.Vil du vide mere om Covid-19, så se Statens Serum Instituts hjemmeside:

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus