Nyhedsbrev – maj 2020Kære medlemmer i Trekanten

Tingene flytter sig rigtig hurtigt lige nu. Nogle ting bliver mulige – fægtning er igen blevet tilladt, om end udendørs, og det er endda lykkedes at få åbnet for indendørs fægtning for vores Team Danmark fægtere. Andre ting er stadig umulige – for eksempel at holde årets generalforsamling på den oprindeligt fastlagte dato. Og endelig må nogle ting finde en anden form – nemlig årets sommerlejr.


Læs mere om dette og meget mere i dette nyhedsbrev.

God læselyst!


Lene Jensen, formand og nyhedsbrevredaktør

 

Nu har vi træningstilbud for alle klubbens hold


Som du sikkert har opdaget kommer der en gang om ugen et COVID-19-nyhedsbrev, der fortæller om ugens træning for alle klubbens hold. Du finder nyhedsbrevene på klubbens hjemmeside i den blå COVID-19-boks på forsiden og på dit holds Facebookgruppe.

Mulighederne for træningen flytter sig uge for uge, så følg med i nyhedsbrevene for at holde dig opdateret. Husk at booke dig til træning – vi må jo stadig kun være i grupper på 10 personer – og husk især også at booke dig af igen, hvis du alligevel ikke kan komme, så pladsen bliver fri til en anden.

Hvis vejret driller, så vi må aflyse, eller der er andre vigtige beskeder om et træningspas, skriver vi det på Facebook senest en time før træningen. Derfor er det en god ide at finde og blive medlem af dit holds Facebookgruppe. Her har du en oversigt over grupperne:

FKT B&U – søndag For fægterne på Familiefægtning og søndags B&U-holdet

FKT B&U – DGI-byen For fægterne på B&U-holdet i DGI-byen

FKT B&U Kårde – Torsdag For fægterne på B&U-holdet på kårde i Ryparken

FKT B&U – forældre Primært for B&U-talent og andre, der fægter B&U-stævner

FKT Monday/Thursday For voksenholdene om aftenen mandag og torsdag

FKT Adult Beginner For voksenbegynderholdet om mandagen kl. 17.30-19

Olympisk Kraftcenter Lukket gruppe for klubbens elitefægtere

 

Generalforsamlingen udskydes til mandag d. 22. juni kl. 18.15


Da det ikke blev muligt at holde generalforsamling som planlagt d. 26. maj, har vi nu valgt en ny dato. Generalforsamlingen bliver i stedet d. 22. juni, hvor vi satser på at genåbningsplanens fase 3 vil tillade at vi kan mødes i samlet flok og forhåbentlig også indendørs. Vi har trods udskydelsen valgt at udsende generalforsamlingsmaterialet nu – du har fået det i en mail.


Udskydelsen betyder i praksis, at den nuværende bestyrelse fungerer som et ’forretningsministerium’ og holder driften kørende, indtil generalforsamlingen er afholdt. Der må dog ikke tages nye initiativer, som der ikke er økonomisk eller politisk dækning for, men vi kan uden problemer holde klubben kørende på alle tænkelige måder.


 


Sommerlejren flyttes fra Sakskøbing til København!


At satse på at holde sommerlejr i Sakskøbing d. 4.-8. august fuldstændig som vi plejer, er simpelthen forbundet med alt for stor usikkerhed. For hvem ved, hvilke retningslinjer, der gælder til den tid?


Men vi satser stadig på, at vi kan holde sommerlejr! Det bliver bare på en anden måde, end vi plejer. Vi flytter nemlig lejren fra Sakskøbing til Ryparken, hvor vi foruden fægtesalen også har booket tennis- og badmintonhallen til lejren. Læs her den nye invitation til sommerlejren, der netop er blevet klar: https://camp.trekanten.org/


Med den nye lejr skal alle tilmeldinger og betalinger gøres om. Læs også mere om dette i invitationen.


Vi håber på at se rigtig mange af jer og at vi får en god lejr i Trekanten!

Mange hilsner

Sommerlejrudvalget


 

Tegn et Trekanten Støttemedlemskab – det er nu, der virkelig er brug for det


Klubben har mistet store indtægter i år pga. Corona-situationen. Alle vores indtægtsgivende arrangementer (polter, events, skolearrrangementer, osv.) er forsvundet, og selv om vi skulle få støtte fra regeringens kompensationspulje til foreningsidrætten, kan det næppe råde bod på vores indtægtstab i år. I lyset af de økonomiske prognoser for klubbens økonomi i det kommende år, vil bestyrelsen tillade sig at fortælle lidt om Trekantens Støttemedlemskab her i nyhedsbrevet.

Et støttemedlemskab koster 399 kr. pr. år – altså den beskedne sum af 33,50 kr. om måneden.

Alle indtægter fra støttemedlemskaberne går ubeskåret til ting, der kommer hele klubben til gavn (fx fægtetøj til udlån, reparation af klubudstyr, nyt styrketræningsgrej og meget mere) og til sociale arrangementer som fx juleindledning, fastelavn, halloween og sommergrillfest.

Hvert eneste nye støttemedlemsskab vil i det kommende år til betyde noget i klubbens økonomiske dagligdag. Det giver os nemlig råd til lidt mere af det, der gør Trekanten til noget særligt, selv om vores økonomi ikke er, som den plejer.

Måske har du forældre, bedsteforældre eller andre, der gerne vil støtte Trekanten?

Eller måske vil du selv gerne støtte klublivet økonomisk?

Hvis du vil oprette et støttemedlemsskab, så kan du oprette det her: https://www.trekanten.org/priser (tryk på ’Støttemedlemskab’) eller du kan kontakte klubben på service@trekanten.org.

En stor tak sendes til alle, der har overskud til at støtte klubben i en økonomisk svær tid… 

Det arbejder bestyrelsen med lige nu…


Corona-situationen giver nye bestyrelsesopgaver. Vi har måtte revidere klubbens budget markant, og vi har søgt regeringens kompensationspulje til foreningsidrætten for at forsøge at dæmme op for den manglende indtjening i foråret og sommeren. Der er også arbejdet massivt på at sikre de bedst mulige træningsmuligheder i den nuværende situation. Bl.a. er det lykkedes at få Team Danmark fægterne indendørs igen, og vi har været i dialog med DFF i forhold til at få kamprelateret træning tilladt udendørs.

Generalforsamlingen skal planlægges, for uanset at generalforsamlingen nu må udskydes, skulle materialet jo være klar. I har modtaget link til det i en mail.

Tilskud fra Københavns Kommune skal søges nu. Vi er derfor i gang med indberetningen, hvor der hvert år kommer nye beregningsmetoder, som vi skal sætte os ind i.

 

Det sker – forhåbentlig! – i den kommende periode


Generalforsamling i Trekanten, d. 22. juni kl. 18.15-19.45 Vi starter kl. 18.15 med selve generalforsamlingen. Bagefter er det forhåbentligt muligt at lave en hyggeligt og Corona-sikker ’mandagsbar’ med lidt øl/vand og lidt Corona-sikre snacks.

Fægteklubben Trekanten

Fægteglæde, fællesskab, udvikling og ambitioner i verdensklasse!