Nyhedsbrev – juni 2020Kære medlemmer i Trekanten

Vi har stået tre benhårde måneder igennem siden landet blev lukket ned i marts, og det har vi gjort på allerflotteste vis. Det har været fantastisk at se, hvordan udfordringer er blevet grebet og løst, og hvordan folk har taget alt i stiv arm. Godt gået til alle!

Nu er vi kommet så langt, at vi kan komme til at slutte sæsonen af på en (næsten) normal måde. Vi er kommet indenfor igen og træne. Man kan styrketræne igen. Sommerlejren kan afholdes. Man kan igen booke et fægtearrangement hos os. Og vi kan endelig få holdt årets generalforsamling.

Læs mere om alt dette i sæsonens sidste nyhedsbrev.

God læselyst!

Lene Jensen, formand og nyhedsbrevredaktør

 

Kom til Generalforsamlingen mandag d. 22. juni kl. 18.15

Årets generalforsamling bliver det første klubarrangement i Trekanten siden nedlukningen, så kom og vær med! Som medlem har du ret til at deltage i generalforsamlingen og udøve din stemmeret, og du får en gennemgang af året, der er gået, såvel økonomisk som aktivitetsmæssigt. Der er mulighed for at komme med ris, ros og spørgsmål, og du møder mange af de frivillige, der får foreningens dagligdag til at fungere.

Når generalforsamlingen er slut kl. 19.45 plejer klubben at byde på lidt at drikke. Men netop i år er der måske større stemning for at træne efter generalforsamlingen? Hvis du vil fægte bagefter, så hold øje med Facebook. Hvis der er tilslutning, organiserer vi en træning!

Mødematerialet finder du under din medlemsprofil

Så log ind på ’Min klub’-knappen øverst til højre på hjemmesiden og få det fulde overblik inden generalforsamlingen. 

Så kan vi fægte indendørs igen!

Den indendørs træning er startet igen. Det er vi super glade for, og vi glæder os enormt meget til at se jer alle tilbage på pisten i den sidste del af sæsonen. Der er dog en del nye retningslinjer, som vi skal lære at træne efter. Derfor er det vigtigt at du læser disse informationer grundigt igennem, inden du møder til træning.

Først og fremmest:

 1. Bliv hjemme hvis du føler dig syg – selv ved milde symptomer

 2. Vask og sprit dine hænder ofte – ikke mindst når du rører ved de fælles kontaktpunkter

 3. Hold afstand til hinanden, når I er i klubben – mindst 1 meter, når I ikke lige fægter

 4. Tænk i god hygiejne – host og nys i ærmet og del aldrig drikkedunk

Når du møder og forlader Trekanten Adgangsvejene i klubben er blevet ensrettet. Du bruger vores normale indgang, når du kommer. Her vil du blev ledt forbi en ’håndsprits-station’, hvor du ALTID skal rengøre dine hænder, inden du fortsætter videre ind i klubben. Når du forlader klubben igen, så foregår det via udgangen til terrassen.

Indtil videre åbner vi kun fægtesalen, foyeren og styrketræningsrummet Det betyder, at der endnu ikke er adgang til vores opholdsarealer i køkkenet og loungeområdet, og at trænerrummet KUN må bruges af trænerne. Mødelokalet kan man få særlig tilladelse til at bruge, hvis man har behov. Værkstedet må bruges af én person ad gangen.

Styrketræningslokalet er også blevet åbnet nu. Læs mere om det senere i nyhedsbrevet. Bemærk at Najas styrkehold om torsdagen træner udendørs.

Omklædningsrummene er lukkede – men toiletterne er åbne I Københavns Kommune er omklædningsrummene indtil videre stadig lukkede, så du skal ligesom hidtil møde omklædt til træning. Til gengæld er toiletterne blevet åbnet igen.

Opvarmning og fysisk træning foregår stadig oftest udendørs For at minimere risikoen for smittespredning foregår opvarmningen og den fysiske træning stadig udendørs så ofte som vejret tillader det. Du skal derfor stadig tage træningstøj på, der passer til vejret – og husk de udendørs sko!

Under træning De ansvarlige trænere planlægger træningen, så vi altid overholder standarden for minimums afstand, når vi ikke lige fægter. Der er ikke kropskontakt under opvarmning, fysisk træning og benarbejde, og vi bruger så lidt fællesudstyr som muligt, så mængden af fælles kontaktflader minimeres. Husk god håndhygiejne under hele træningen.

Du skal ind til videre opbevare dit udstyr hjemme – kun maske, sko og våben må være i klubben. Vi arbejder på, om vi kan finde en løsning, så dit udstyr kan blive i klubben.

Lej udstyr i klubben På grund af smitterisikoen kan vi ikke dele udstyr. Hvis du ikke har dit eget udstyr, kan du leje det af klubben. Det koster 50 kr. pr. måned at leje udstyr uanset hvor meget du har brug for at leje. Du får udstyret udleveret hos din træner og betaler samtidig på MobilePay.

I Trekanten holder vi den gode stil og holder afstand Under fægtningen er sporadisk kropskontakt tilladt, og det er helt OK og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Men når vi ikke fægter, skal vi holde en god social afstand til hinanden. Vi må ikke stå i en klump og holde pause, og fysisk kontakt skal undgås. Trænerne hjælper med at huske os på det. Efter træning Når træningen er slut, skal man pakke sammen og forlade fægteklubben. Vi må desværre endnu ikke hænge ud sammen i klubben før og efter træning.

Daglig rengøring er en forudsætning for at vi kan være indendørs Københavns Kommune har nogle skrappe krav til rengøringen i genåbningsfasen. Det betyder at vi efter hver træning skal gøre rent i salen og styrketræningslokalet. Vi bliver derfor nødt til at hjælpe hinanden med rengøringen, og alle kommer til at give et nap med. De ansvarlige trænere sørger for at lede og fordele rengøringen. Når alle er hjælpsomme, tager det kun få minutter, og salen skinner som aldrig før. Nye træningstidspunkter På grund af rengøringen mellem holdene og for at få det ene hold ud inden det næste kommer bliver vi nødt til at lave lidt ændringer i forhold til de normale træningstidspunkter. Derfor kommer vores træningstider i resten af sæsonen til at se sådan her ud:

MANDAG

 • Voksenbegynderhold, kl. 17.30-18.45

 • Voksenhold, øvede, kl. 19.00-21

 • B&U-hold i DGI-Byen: DGI-byen er desværre endnu ikke blevet åbnet. Indtil den åbner, træner I derfor som hidtil på søndagsholdet kl. 11 eller på et andet hold efter aftale med Malte.

TIRSDAG

 • B&U talent, kl. 16.00-18.30

 • Talent/elite, kl. 18.45-21.15

ONSDAG

 • B&U talent, kl. 16.00-18.00

 • Talent/elite, kl. 18.15-20.45

TORSDAG

 • B&U-kårde, kl. 16.00-18.00

 • Voksenhold, øvede, kl. 18.15-20.45

 • Styrketræning for talentholdet med Naja Vaaben (udendørs), kl. 18.15-19.30

FREDAG

 • B&U talent, kl. 16.00-18.00

 • Talent/elite, kl. 18.15 til ca. 21.00

LØRDAG

 • FRI

SØNDAG

 • Familiefægtning, kl. 10.00-11.00

 • B&U-hold (søndagshold + DGI-hold), kl. 11.15-12.45

 • Talent/elite, kl. 13.00-15.00

Klubbens COVID-19 information Du vil altid kunne finde klubbens samlede dokumenter om træning under COVID-19 på:

www.trekanten.org/covid19 


Sådan bruger du styrketræningsrummet

Styrkerummet er KUN åbent i klubbens normale åbningstider. Det vil typisk sige fra kl 16:00 til ca. 21:00 i hverdagene. I visse tilfælde kan der laves individuelle aftaler med Ed og Malte.

Husk tilmelding – og husk at der skal gøres rent Der må kun være 5 personer i styrkerummet på en gang. Det betyder at du skal tilmelde dig styrketræning, inden du træner. På den måde kan du se om der mulighed for at styrketræne, inden du tager af sted.

Ligesom i fægtesalen så skal der gøres dagligt rent i styrkerummet, og rengøringen er en forudsætning for, at rummet kan åbne. Som du kan se, er der et felt i tilmeldingsskemaet, hvor der hver dag skal stå et navn eller flere navne på dem, der er ansvarlig for rengøringen den pågældende dag.

Hvis du ønsker at bruge styrketræningsrummet, skal du derfor være med til at gøre rent derinde. Du tilmelder dig styrketræning ved at bruge linket her: https://bit.ly/TrekantenFitnessSignup

Husk den personlige hygiejne, når du styrketræner Det er ekstremt vigtigt at du er disciplineret omkring din personlige hygiejne før, under og efter træningen.

 1. Du SKAL spritte dine hænder af, inden du påbegynder træning. Der hænger en spritdispenser i styrkerummet.

 2. Det anbefales at du tager en ren t-shirt på inden du starter træning. Ingen træning i bar overkrop.

 3. Sprit dine hænder af hver gang du går fra en øvelse til den næste.

 4. Husk gerne dine træningskammerater på disse regler, hvis nogen skulle glemme dem.

Rengøring af udstyr og gulv Alt udstyr i styrkerummet er ”fælles kontaktpunkter”. Det er derfor vigtigt at mindske risikoen for smittespredning ved at huske følgende regler:

 1. Der er indkøbt sprit ind som er specielt beregnet til brug af maskinerne. Det er MEGET vigtigt at du ALTID husker at spritte den maskine af, du har brugt (håndtag, siddepude og vægtskiver)

 2. Hvis du bruger håndvægte, kettlebells eller andet udstyr, skal dette ALTID sprittes af efter brug.

 3. Færdiggør én øvelse ad gangen før du går videre til den næste. På den måde undgår vi misforståelser omkring hvem, der bruger udstyret, og om det er rengjort.

 4. Gulvet skal vaskes hver dag. Der står moppe og rengøringsmiddel i fægtesalen. Der skal bruges brun sæbe, når du gør rent i styrketræningsrummet.

Tag ansvar for, at vi kan holde styrketræningsrummet åbent Alle, der bruger styrketræningsrummet, er tilsammen ansvarlige for at rengøringsordningen fungerer, så rummet kan blive ved med at være åbent. Hvis rengøringsordenen ikke fungerer, bliver vi nødt til at lukke rummet igen, for vi har ikke råd til daglig professionel rengøring.

Vores håb er, at folk selv kan finde ud af dette, og vi ikke behøver at sætte komplicerede procedurer op for, hvem der gør rent. Det er derfor vigtigt at folk udviser en høj grad af frivillighed og ansvarlighed, når det kommer til at gøre rummet rent.

Hvis flere bruger rummet, så skal en af jer tage rengøringstjansen eller I kan deles om den. Der skal hver dag stå et mindst ét navn i tilmeldingsskemaet under ’Ansvarlig rengøringsperson’. Hvis der ikke står et navn på en given dag, er rummet ikke åbent den pågældende dag.

Hvis du er den eneste, der bruger rummet på en given dag, så er det dit ansvar at vaske gulv derinde.

Afstand i styrkerummet I styrkerummet holder vi ud fra et forsigtighedsprincip fast i reglen om, at afstanden mellem to personer skal være 2 m. Denne regel skyldes, at folk der styrketræner anstrenger sig meget, og udåndingsluften kan derfor sprede sig mere end normalt. Vi vil lave markeringer på gulvet, der hjælper folk med at holde afstand.

Vi har følgende regler:

 1. Altid forsøg at opretholde 2 m afstand i styrkerummet.

 2. Du skal vælge øvelser der IKKE kræver en ”spotter”.

 3. KUN en kredsløbsmaskine må bruges af gangen (enten romaskinen eller elipse-træneren)

Udluftning Københavns Kommune har fixet udluftningen i Ryparkens Idrætsanlæg, så der er godt blæs på. Men hvis du ikke kan hører at udluftningen fungerer, så skal du træne med åbne vinduer.

Du er også meget velkommen til at åbne vinduerne, uanset om udluftningen fungerer eller ej.

Husk at rydde op Sørg for at rydde grundigt op inden du forlader styrketræningsrummet. Dels er det altid god stil at efterlade et pænt styrketræningsrum til de næste. Men det vil i høj grad også lette rengøringen af lokalet.

God fornøjelse med styrketræningen! Det er dejligt at vi kan komme i gang igen…


 


Sommerlejren flyttes fra Sakskøbing til København!

Det nye program for sommerlejren er ude nu!

Læs det her: https://camp.trekanten.org/

De nyeste COVID-19 retningslinjer fra regeringen gør det muligt at afvikle lejren som en dagslejr, hvor man selv sørger for overnatningen (dvs. vi overnatter selv derhjemme, og gæster overnatter på hotel). Indtil videre må vi modtage fægtere fra Island, Norge og Tyskland. Hvis senere retningslinjer åbner for andre nationer, så bliver lejren selvfølgelig også åben for dem.

Træningslejren i år bliver på den måde måske mere en ’klub-lejr’ end en stor international lejr, som den vi plejer at holde. Men at lejren er i København og at der overnattes hjemme, giver måske muligheder for at medlemmer, der ikke plejer at tage på sommerlejr, nu kan deltage.

Vi håber i hvert fald at se rigtig mange af jer på sommerlejren…

Og vi glæder os!

Mange hilsner

Sommerlejrudvalget


 

Sæsonafslutning og sæsonstart


Denne sæson slutter i uge 26 – altså i samme uge som skolerne slutter. Det betyder, at sæsonens sidste almindelige træning er B&U-holdet søndag d. 28. juni. Dog fægter talentholdet en ekstra gang tirsdag d. 30. juni kl. 16 og eliteholdet samme dag kl. 18.30.

På grund af COVID-19 kan vi i år desværre ikke arrangere den traditionelle ’Sommerindledning’ på børneholdene, som vi plejer. Vi må tage revanche til næste år…

Herefter går vi i gang med sommertræningen. Læs mere om den nedenfor.

Den nye sæson starter i uge 33. Voksenholdene starter i Ryparken mandag d. 10. august, og derfra kører træningen på alle hold som den plejer – hvis altså ikke der kommer nye retningslinjer pga. COVID-19. Dog åbner DGI-byen først senere (datoen kendes ikke endnu), så i starten af den nye sæson træner børneholdet fra DGI-byen på børneholdene i Ryparken.

Ha’ en god sommer! Vi ses til en ny sæson – forhåbentlig bliver den lidt mere normal end den der slutter nu… 


Kom til sommertræning fra d. 29. juni


Også i år holder vi åbent for sommertræning for alle som har lyst. Sommertræningen starter mandag d. 29. juni og fortsætter helt til d. 6. august.

Vi fægter hver mandag og torsdag fra kl. 18.00-21.00. Træningen ledes af klubbens frivillige trænere og består af 30-40 minutters opvarmning og benarbejde, og så er der fri fægtning.

Alle er velkomne til sommertræning – også gæster fra andre klubber. Det plejer at være flest voksne, men er du barn og har lyst til at fægte i løbet af sommeren, så bare kom. Så sætter træneren aftenens træning op, så alle får noget ud af det… 

Tegn et Trekanten Støttemedlemskab – det er nu, der virkelig er brug for det


Klubben har mistet store indtægter pga. Corona-situationen. Alle vores indtægtsgivende arrangementer (polter, events, skolearrrangementer, osv.) er gået tabt i årets vigtigste måneder, og det er endnu uafklaret, om vi får støtte fra regeringens kompensationspulje til foreningsidrætten. I lyset af de økonomiske prognoser for klubbens økonomi i det kommende år, har vi mere end nogensinde brug for støttemedlemmer.

Et støttemedlemskab koster 399 kr. pr. år – altså den beskedne sum af 33,50 kr. om måneden.

Alle indtægter fra støttemedlemskaberne går ubeskåret til ting, der kommer hele klubben til gavn (fx fægtetøj til udlån, reparation af klubudstyr, nyt styrketræningsgrej og meget mere) og til sociale arrangementer som fx juleindledning, fastelavn, halloween og sommergrillfest.

Hvert eneste nye støttemedlemsskab betyder noget i klubbens økonomiske dagligdag. Det giver os nemlig råd til lidt mere af det, der gør Trekanten til noget særligt, selv om vores økonomi ikke er, som den plejer.

Måske har du forældre, bedsteforældre eller andre, der gerne vil støtte Trekanten?

Eller måske vil du selv gerne støtte klublivet økonomisk?

Hvis du vil oprette et støttemedlemsskab, så kan du oprette det her: https://www.trekanten.org/priser (tryk på ’Støttemedlemskab’) eller du kan kontakte klubben på service@trekanten.org.

En stor tak sendes til alle, der har overskud til at støtte klubben i en økonomisk svær tid…


 

Det arbejder bestyrelsen med lige nu…

Corona-situationen giver bestyrelsen masser at lave! Og man ved aldrig, hvad den næste udfordring bliver. Men vi tager udfordringerne op og løser dem sammen med trænerne og frivillige…

Generalforsamlingen. Endelig kan vi holde den!

Sommerlejren kan afholdes, med der er masser af ting, der skal løses. Udvalget knokler…

Rekruttering. Vi må nu igen lave arrangementer hen over sommeren og skal bl.a. lave Sommercamp og Gabriel Jensens Ferieudflugter. Vi planlægger en rekrutteringskampagne op til den nye sæson.


 

Det sker – forhåbentlig! – i den kommende periode

Generalforsamling i Trekanten, d. 22. juni kl. 18.15-19.45 Vi starter kl. 18.15 med selve generalforsamlingen. Bagefter er der træning, hvis tilstrækkeligt mange er interesserede.

Trekantens Sommerlejr, d. 4.-8. august Læs mere på hjemmesiden om lejren https://camp.trekanten.org/

Trekantens Sommerkiosk, i løbet af sommerferien Som et eksperiment prøver frivillige i klubben, om vi kan tjene en skilling på at åbne en lille ’kiosk’ på idrætsanlægget, som kan servicere alle dem, der træner hen over sommeren. Kiosken er selvfølgelig åben i forbindelse med vores egen sommertræning, så der er mulighed for at hænge lidt ud under sommersolen efter træning, men den servicerer også alle de andre sportsudøvere og forældre, der bruger idrætsanlægget. Hold øje med Facebook for mere info!


 

Find din Facebookgruppe


Vi bruger Facebook som platform for kommunikationen i Trekanten.

Derfor er det en god ide at finde og blive medlem af den gruppe, som du hører til i. Her har du en oversigt over grupperne:

FKT B&U – søndag For fægterne på Familiefægtning og søndags B&U-holdet

FKT B&U – DGI-byen For fægterne på B&U-holdet i DGI-byen

FKT B&U Kårde – Torsdag For fægterne på B&U-holdet på kårde i Ryparken kl. 16-18

FKT B&U – forældre For B&U-talentholdet og dem, der fægter B&U-stævner

FKT Monday/Thursday For voksenholdene om aftenen mandag og torsdag

FKT Adult Beginner For voksenbegynderholdet om mandagen kl. 17.30-19

Olympisk Kraftcenter Lukket gruppe for klubbens elitefægtere

Hvis du er i tvivl om, hvor du hører til, så skriv til Malte på mtm@trekanten.org.

Fægteklubben Trekanten

Fægteglæde, fællesskab, udvikling og ambitioner i verdensklasse!