Nyhedsbrev april 2020


Kære medlemmer i Trekanten

Vi er nu trådt ind i den næste Corona-fase. Der, hvor nogle ting step-by-step og i småbitte bidder begynder at åbne sig igen – men også der, hvor det er blevet meget tydeligt, at der nok kommer til at gå en rum tid endnu, før vi næste gang ses til en fuldstændig normal træning i Trekanten.

Derfor er det særlig godt at se, at folk i stor stil klikker ind på den hjemmetræning, som klubbens trænere lægger ud på Facebook. Upload også meget gerne jeres egen træningsinspiration til klubkammeraterne.

Måske er der ved at åbne sig et lille idrætsmæssigt lyspunkt. Danmarks Idræts Forbund har oplyst, at de vil begynde at kigge på, om der kan åbnes for udendørs idræt i små grupper og uden kropskontakt. Det kunne give os mulighed for at lave organiseret træning igen i en eller anden form – og vi er klar til at tænke ud af boksen!

Fægteklubben Trekanten

Fægteglæde, fællesskab, udvikling og ambitioner i verdensklasse!

Corona skal ikke holde os fra at føre vores drømme ud i livet!

Hold ud – og pas godt på hinanden.

Lene Jensen, formand og nyhedsbrevredaktør


 

I Trekanten træner vi stadig sammen hjemme hos dig …

Der er nu opbygget en fast rutine for hjemmetræning på alle klubbens hold. Du får lige en rundtur på den digitale fægtesal:

Søndagsholdene får hver uge et program, hvor fægtetræningen kan udføres som en fælles familieaktivitet. Måske ender det med, at alle forældrene til børnene på B&U-søndagsholdet og Familiefægtning også får lært at fægte J…

Talentholdene for børn har fælles live-træning to gange om ugen via tjenesten Zoom. Her ses de deltagende fægtere på skærmen med deres trænere Ed og Malte.

På eliteholdet viste det sig, at ønsket var inspiration til træningsprogrammer. Emnerne har spændt bredt fra styrketræning, over benarbejde til sprinttræning. Der har også været link til inspirerende talks om fægtning.

På voksenholdene har der været forskellige hjemmetræningsprogrammer på video, og torsdag d. 16. april skal der for første gang afprøves fælles hjemmetræning kl. 17.

Sådan finder du træningen…

Vi bruger Facebook som platform for hjemmetræningen, og det er også i vores facebookgrupper, vi giver alle fælles holdbeskeder. Derfor er det en god ide at finde og blive medlem af den gruppe, som du hører til i. Her har du en oversigt over grupperne:

FKT B&U – søndag For fægterne på Familiefægtning og søndags B&U-holdet

FKT B&U – DGI-byen For fægterne på B&U-holdet i DGI-byen

FKT B&U Kårde – Torsdag For fægterne på B&U-holdet på kårde i Ryparken

FKT B&U – forældre Primært for B&U-talent og andre, der fægter B&U-stævner

FKT Monday/Thursday For voksenholdene om aftenen mandag og torsdag

FKT Adult Beginner For voksenbegynderholdet om mandagen kl. 17.30-19

Olympisk Kraftcenter Lukket gruppe for klubbens elitefægtere

Hvis du er i tvivl om, hvor du hører til, så skriv til Malte på mtm@trekanten.org.

Han kan nemlig give adgang til alle grupperne.

Hvis du ikke bruger Facebook…

Vi lægger alle link til hjemmetræning på klubbens overordnede facebookside Fægteklubben Trekanten, som alle kan søge frem, uanset om de er facebookbrugere eller ej. Der arbejdes desuden på at se, om vi kan finde en løsning, hvor man også kan komme ind og se hjemmetræningen via klubbens hjemmeside. 


Corona-situationen vil give Trekanten et økonomisk meget svært år

I Trekanten laver vi hvert år en række indtægtsgivende aktiviteter, der giver os råd til at holde et ekstra højt aktivitetsniveau og give de bedst mulige træningstilbud. Vi laver bl.a. firmaarrangementer, polterabends, skolearrrangementer og har en kontrakt med en stor turistvirksomhed, som tilbyder fægtning til især amerikanske turister. Vi holder også store nationale og internationale stævner og lejre som DM, Satellit World Cup og sommerlejr, hvor vi plejer at have masser af internationale deltagere.

Alt dette påvirkes i voldsom grad af den nuværende situation. Der må ikke holdes events, alle stævner er aflyst og internationale gæster kan i øjeblikket slet ikke komme ind i landet. Kun meget lidt kan forventes at blive helt som det plejer. Det gælder desværre også Trekantens økonomi, og vi forventer at miste indtægter for et sted imellem 150.000-200.000 kr. som følge af dette.

Dit medlemskab er derfor af afgørende betydning for klubbens økonomi. Vi ved, at vi i øjeblikket ikke kan tilbyde dig det, som er Trekantens kendetegn, nemlig træning på højt niveau i et stærkt fællesskab.

Men vi håber, du vil holde ud lidt endnu og gennem dit fortsatte medlemskab give dit bidrag til, at vi kan vende tilbage med en genåbning af klubben, som du kendte den, lige så snart myndighederne giver os lov igen.

Dit medlemskab er vores fælles styrke…

PS:

Hold dig orienteret om træningstilbud og medlemskabet i denne periode på www.trekanten.org/covid19


 

Tegn et Trekanten Støttemedlemskab – det er nu, der virkelig er brug for det

I lyset af de økonomiske prognoser for klubbens økonomi i det kommende år, vil bestyrelsen tillade sig at fortælle lidt om Trekantens Støttemedlemskab her i nyhedsbrevet.

Et støttemedlemskab koster 399 kr. pr. år – altså den beskedne sum af 33,50 kr. om måneden.

Alle indtægter fra støttemedlemskaberne går ubeskåret til ting, der kommer hele klubben til gavn (fx fægtetøj til udlån, reparation af klubudstyr, nyt styrketræningsgrej og meget mere) og til sociale arrangementer som fx juleindledning, fastelavn, halloween og sommergrillfest.

Hvert eneste nye støttemedlemsskab vil i det kommende år til betyde noget i klubbens økonomiske dagligdag. Det giver os nemlig råd til lidt mere af det, der gør Trekanten til noget særligt, selv om vores økonomi ikke er, som den plejer.

Måske har du forældre, bedsteforældre eller andre, der gerne vil støtte Trekanten?

Eller måske vil du selv gerne støtte klublivet økonomisk?

Hvis du vil oprette et støttemedlemsskab, så kan du oprette det her: https://www.trekanten.org/priser (tryk på ’Støttemedlemskab’) eller du kan kontakte klubben på service@trekanten.org.


 

Hvad med generalforsamlingen?

I skrivende stund ved vi ikke, om generalforsamlingen kan holdes eller må udskydes.

Det sidste er nok det mest sandsynlige, tror vi. Skulle det ske, betyder det ikke, at Trekantens bestyrelse må sidde handlingslammede med hænderne i skødet uden mulighed for at gøre noget som helst.

En udskydelse betyder i praksis, at den nuværende bestyrelse agerer som et ’forretningsministerium’ og holder driften kørende, indtil en generalforsamling kan holdes. Der må dog ikke tages nye initiativer, som der ikke er økonomisk eller politisk dækning for, men vi kan uden problemer holde klubben kørende på alle tænkelige måder.


 

Bliver der sommerlejr i år d. 4.-8. august?

Vi ved nu, at større forsamlinger ikke må afholdes i august. Det, vi ikke ved, er hvad definitionen af ’større forsamlinger’ måtte være på det tidspunkt eller hvilke retningslinjer, idrætten i øvrigt måtte være underlagt.

Den endelige booking af faciliteterne i Sakskøbing skal ske 1. juni. Derfor afventer vi situationen indtil d. 20. maj, før vi beslutter, om lejren i Sakskøbing skal aflyses eller ej.

Hvis vi ikke kan holde lejr i Sakskøbing, er der måske andre muligheder, der åbner sig til den tid. Måske kan vi holde en camp i en eller anden form i Ryparken? Måske må vi til den tid invitere og få gæster? Lejrudvalget arbejder med forskellige scenarier og indstillet på at få en lejr i en eller anden form til at lykkes.


 


Det arbejder bestyrelsen med lige nu…

Corona-situationen kræver hele tiden nye bestyrelsesbeslutninger både vedrørende økonomi og drift. Vi får også løbende nye meldinger fra Københavns Kommune, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Fægteforbund og de internationale forbund, som vi skal tage bestik af, så Corona giver bestyrelsen helt nye problemstillinger at forholde sig til.

Vi arbejder også på materialet til generalforsamlingen, for uanset om generalforsamlingen kan holdes d. 26. maj eller ej, skal materialet være klar. Derfor arbejder vi med regnskaber, budget, forslag og andet materiale. Husk at hvis du kunne tænke dig at blive en del af bestyrelsen, skal du melde dit kandidatur senest d. 6. maj. Vi har brug for en ny suppleant, så vi hører gerne fra dig – du er velkommen til at kontakte formanden på lene.jensen@trekanten.org og høre mere om bestyrelsesarbejdet.

I forhold til Udviklingsplanen arbejder arbejdsgrupperne i den kommende tid videre på handlingsplaner for udviklingsplanens indsatsområder.


 

Det sker – forhåbentlig! – i den kommende periode

Generalforsamling i Trekanten, d. 26. maj kl. 17.30-19.45 Planen er, at vi spiser sammen kl. 17.30-18.15 og fortsætter med selve generalforsamlingen fra kl. 18.15-19.45. Bagefter er der hygge i klublokalet – hvis miraklet altså skulle ske, så man må den slags i slutningen af maj. Uanset hvad får du generalforsamlingsmaterialet tilsendt direkte i en mail J.

Vi ses – på den anden side af Corona!

Fægteklubben Trekanten

Fægteglæde, fællesskab, udvikling og ambitioner i verdensklasse!