Meddelelse om genåbningsplanen

Kære medlemmer i Trekanten

Så kom regeringens længe ventede plan for genåbningen af den indendørs idræt.

Som planen ser ud nu, åbnes der for indendørs idræt for børn og unge under 18 år den 21. april. Der vil ikke være noget krav om coronapas, og testning er ikke et krav for deltagelse.

Det vides dog ikke i øjeblikket, om der vil være andre former for restriktioner.

For dem over 18 år er planen, at indendørs idræt kan genåbnes fra d. 6. maj.

Her bliver corona-pas eller jævnlig testning et krav for deltagelse. Det vides ikke i øjeblikket, hvilke restriktioner, der evt. vil komme til at gælde for indendørs voksensport, og der kan være nogle sportsgrene, der ikke må genoptages d. 6. maj. Lad os krydse fingre for, at fægtning gerne må genoptages!

Hvis der af en eller anden grund har været særlige restriktioner, der har gjort, at netop fægtning for voksne ikke har måttet genoptages d. 6. maj, siger planen, at vi under alle omstændigheder må rykke indendørs d. 21. maj. Her er corona-pas eller jævnlig testning fortsat et krav for deltagelse, og der kan også være særlige restriktioner.

Men indtil da fortsætter vi udendørs som hidtil, så kom og vær med!

Der kan komme mindre justeringer af træningsplanen efter påske, hvor det er længere lyst om aftenen. Derfor sender vi et nyhedsbrev ud i starten af april, så alle ved, hvornår de skal træne udendørs, når vi starter igen efter påske.

Det er dejligt at kunne se lyset for enden af fægtetunnelen!

Mange hilsner

Lene Jensen

Formand, Fægteklubben Trekanten