COVID-19 / Fægteklubben Trekantens retningslinjerSeptember 2020

Kære medlemmer


Smittetallene er desværre begyndt at stige igen her i Københavnsområdet. Det er vigtigt at Trekanten ikke bliver et sted, hvor smitte spredes. Derfor beder vi dig læse vores opdaterede COVID-19-retningslinjer grundigt igennem. Husk altid at overholde retningslinjerne, også når træningen er i fuld gang og stemningen er god. De gode vaner er simpelthen nøglen til, at vi kan holde klubben åben. Vi er super glade for, at det indtil videre er lykkedes så godt, men at fastholde en næsten normal træning forudsætter, at vi holder fast i vanerne. Også når de føles lidt besværlige.

Mange hilsner Bestyrelsen

Trekantens COVID-19 retningslinjer:

 1. Bliv hjemme hvis du føler dig syg – selv ved milde symptomer.

 2. Brug håndsprit eller vask hænder som det første du gør, når du kommer ind i klubben.

 3. Ved de fælles kontaktpunkter (steder man ikke kan undgå at røre): Sprit hænder før og efter berøring.

 4. Tænk i god hygiejne – host og nys i ærmet.

 5. Vi skal holde afstand til hinanden, når vi er i klubben – mindst 1 meter, når vi ikke lige fægter. Det gælder også, når man holder pauser og i klublokalet og styrketræningsrummet.

 6. Vi må ikke deles om mad, drikke, træningsgrej eller fægteudstyr i klubben. Hvis du ikke har dit eget fægteudstyr, skal du leje det, du mangler. Få hjælp af din træner med at finde og leje udstyret.

 7. Hvis du undtagelsesvis får brug for at låne noget i klubben, skal det sprittes af efter brug, lægges til vask eller i karantæne i tre døgn. Spørg din træner om vejledning, hvis du er i tvivl.

 8. Trænerne planlægger træningen, så vi ikke kommer for tæt på hinanden, rører hinanden eller deler træningsudstyr. Tag en snak med din træner, hvis du føler dig utryg omkring træningen.

 9. Daglig rengøring af gulve, overflader og kontaktpunkter er en forudsætning for at vi må holde klubben åben. Det er derfor vigtigt, at alle giver en hånd med, når der skal gøres rent i salen, styrketræningsrummet og klublokalet.

 10. Omklædningsrummene er blevet genåbnet, men har du muligheden, så klæd om hjemmefra.

 11. Forsamlingsforbuddet er nedjusteret til 50 personer. Vi vil derfor bede forældre om at sige farvel og goddag til børnene uden for klubben, hvis I kan se, at der i forvejen er mange i klublokalet og på fægtesalen. Hvis der er derimod god plads i klublokalet, så er I selvfølgelig velkomne til at vente der.


I tilfælde af symptomer og smitte med COVID-19 i klubben:

 1. Hvis du selv er blevet konstateret smittet, skal du straks give klubbens formand (Lene.Jensen@trekanten.org) eller din træner besked om det. Du må ikke træne i klubben. I tilfælde af smitte hos et medlem, lukkes vedkommendes hold omgående ned, og alle øvrige på holdet orienteres om smitten – dog ikke med oplysning om den smittedes navn. Trænere og alle medlemmer på holdet opfordres til at blive testet eller alternativt at gå i karantæne i 14 dage. Når trænerne har fået svar på deres test, kan holdet genåbnes – men kun for dem, hvor det ved test er konstateret, at de ikke er smittet. Hvis du ikke er testet, må du først starte efter 14 dage.

 2. Hvis et familiemedlem er smittet, skal du blive hjemme fra træning, indtil du selv har fået svar på om du er smittet eller ej. Hvis det smittede familiemedlem har opholdt sig i klubben, skal formanden straks kontaktes. Hvis familiemedlemmet, der er smittet, er i isolation, må du gerne træne, når det er konstateret, at du ikke selv er smittet. Ellers vil vi gerne bede dig blive hjemme fra træning indtil vedkommende er rask.

 3. Hvis din kæreste, en klassekammerat, ven eller andre i din omgangskreds er smittet, skal du blive hjemme fra træning, indtil du selv har fået svar på, om du er smittet eller ej. Du behøver ikke give formanden eller træneren besked om at en fra din omgangskreds er smittet. Når du ved, at du ikke er smittet, må du gerne træne igen.

 4. Hvis et familiemedlem, kæreste, klassekammerat, ven eller andre i din nære omgangskreds har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme fra træning, indtil vedkommende har fået svar på, om de er smittet eller ej. Hvis en test viser, at vedkommende ikke er smittet, må du gerne komme til træning igen. Hvis testen derimod viser, at vedkommende er smittet, skal du blive hjemme, indtil du ved en test har fået svar på, om du selv er smittet.

 5. Du er altid velkommen til at kontakte formanden eller din træner, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til COVID-19 symptomer eller smitte i din omgangskreds. Skriv til formanden på Lene.Jensen@trekanten.org eller kontakt din træner på den måde, du plejer.


Klubbens COVID-19 information

Du vil altid kunne finde klubbens samlede dokumenter og meget mere på:

www.trekanten.org/covid19