Medlemskab og kontingent

Ved spørgsmål vedrørende medlemskab, indmeldelser og kontigent kontakt medlemsservice@trekanten.org

Indmeldelse

Du kan hente en indmeldelsesblanket her.

 

Oplysninger om tilmelding til betalingsservice samt kontingent generelt fremsendes ved modtagelse af underskrevet indmeldelsesblanket. 

 

Ved indmeldelsen betales et depositum, der tilbagebetales ved udmeldelse, dog fratrukket eventuelle kontingentrestancer eller anden gæld til klubben.


Medlemsskab

Aktivt medlemskab

Medlemsskabet giver adgang til fægtetræning, lektioner og styrketræning i fitnessrummet. Medlemskab af flere klubber er tilladt. Har du licens i en anden klub, er lektioner dog kun efter aftale.

NB: Deltagelse i Trekantens særlige talent/eliteprogram kræver, at din licens er i Trekanten.

 

Fitnessmedlemskab

Medlemsskabet giver adgang til fitnessrummets faciliteter.

 

Passivt medlemskab

Medlemsskabet giver adgang til medlemsinformationer, medlemsadgang til trekanten.org samt medlemspriser til arrangementer.

 

Ændring i medlemskabet

Alle ændringer til medlemskabet skal ske skriftligt via e-mail.

Vi skal have modtaget beskeden inden den 15. i måneden før den måned, som ændringerne skal gælde fra.

 

Du kan finde oplysninger om dit medlemskab ved at logge ind på medlemssiderne på dette site trekanten.net

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt pr mail med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Udmeldelse kan tidligst ske til slutningen af den 3. hele kontingent måned efter indmeldelse.

 

Kontingentet

Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis forud. 

Opkrævning sker automatisk via betalingsservice eller girokort. Skal man fortage en indbetaling herudover kan det ske ved at anvende følgende betalings ID: +73< +81923574<

Henvendelse vedrørende kontingentforhold, herunder skift af medlemskab, pause og udmeldelse, skal ske skriftligt per mail til medlemsservice@trekanten.org
 

Priser

Aktivt medlemskab: 295 kr./måned  (Se rabatter nedenfor)

Fitnessmedlemsskab: 99 kr./måned

Passivt medlemskab:199 kr./år

 

Familiefægtning:195 kr./måned (Barnet meldes ind, den voksne er gratis)

Børnehold i DGI-byen: 195 kr./måned

 

Introhold, voksne: 850 kr.* (3 måneders intropakke)

Introtilbud, børn u. 16 år: 500 kr.* (3måneders intropakke, gælder ikke Familiefægtning?)

 

Rabat

Børnerabat (under 16 år) kr. 50/måned gælder ikke DGI-hold og familiefægtning)
Ungdomsrabat (16-24 år) kr. 30/måned
Studierabat (25-29 år) kr. 30/måned
Seniorrabat (over 63 år) kr. 30/måned

 

Familierabat

Der ydes familierabat på aktive medlemskaber – dog ikke i kombination med andre rabatter.

Rabatten gives ved familiemedlemmer i samme husstand startende med det yngste medlem.
 

    • 20% - Gives på 2. medlemskab i samme husstand.

    • 35% - Gives på 3. medlemskab i samme husstand.

    • 50% - Gives fra og med 4. medlemskab i samme husstand.


Andet:

Oprettelse: kr. 150,-
Depositum: kr. 300,-
Gebyr ved fremsende af girokort kr. 25 / gang
Gebyr ved betalingspåmindelse kr. 80 / gang
Berostillelse af medlemskab kr. 50 / gang
Gebyr ved udbetaling af tilgodehavende under kr. 100,-  kr. 100,-

Hvis du vil stille dit medlemskab i bero

Et aktivt medlemskab kan til enhver tid sættes i bero. 

Det koster 50 kr. at sætte medlemskabet i bero.

Man kan ikke sætte medlemskabet i bero med én måneds varighed i juli måned.

Ønskes et medlemskab stillet i bero, gøres dette ved at kontakte medlemsservicesenest den 15. i måneden inden den måned, som pausen skal gælde fra. I henvendelsen skal det oplyses, hvilken måned medlemskabet ønskes genoptaget fra. Man kan maksimalt sætte sit medlemskab i bero i 11 måneder. 
Når perioden udløber, genoptages medlemskabet automatisk, såfremt man ikke har givet besked senest den 15. i måneden for periodens udløb.


Ønskes medlemskabet genoptaget inden periodens udløb, skal der blot gives besked til medlemsservice. 

Licens

National licens

Du skal have en national licens for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund. Den nationale licens er gratis og alle aktive medlemmer har automatisk denne licens.

National licens er i henhold til Dansk Fægte-Forbunds vedtægter påkrævet for kadetter, juniorer, seniorer og veteraner.
 

International licens (FIE)

Du skal have en international FIE-licens for at kunne fægte World Cups, Satellit World Cups samt internationale mesterskaber som EM og VM. Til øvrige internationale stævner er international licens ikke påkrævet.

En international licens koster 300 kr.

Du kan se, om du har en gyldig international licens ved at tjekke, om dit navn står på FIE’s licensliste. 

Du kan se licenslisten her.
 

Europæisk licens (EFC):

Du skal have en europæisk licens for at kunne fægte Cadet Circuit samt europæiske mesterskaber. Er du i tvivl, så kontakt sportschefen.

En europæisk licens koster 200 kr.
 

Licensbestilling

Frist for bestilling af licenser er hvert år d. 15. August.

Du bestiller licens ved at logge ind her på hjemmesiden og tilgå din medlemsprofil. Her vælger du "International licens (FIE)" og/eller "EFC licens". Bemærk at du skal have valgt fægtearm, sprog samt uploade et profilbilled inden du kan aktivere licensbestillingen.
Licensen vil automatisk blive fornyet hvert år indtil den frameldes. Gebyret for licensen trækkes automatisk via kontingentet umiddelbart efter fristens udløb.

Husk at kontrollere dine medlemsoplysninger, herunder er følgende vigtige for at du kan få licensen:

  • Samtlige efternavne

  • Samtlige fornavne

  • Fødselsdato- og år

  • Adresse, inkl. postnummer (kun ved international licens)

  • Våbenhånd (kun ved international licens)

  • Fortrukket fægtesprog – fransk, engelsk eller spansk (kun ved international licens)

  • Profilbilled (kun ved international licens - skal opdateres hvert år)

  • Samtykkeerklæring (FIE licens)

Herefter bestiller og betaler klubben din licens hos Dansk Fægte-Forbund.

Bestilling efter fristen

Efterbestilling af licens efter fristens udløb eller i løbet af sæsonen, skal der påregnes en behandlingstid på ca. 14 dage.

Bestillingen skal ske manuelt ved at sende en mail til klubbens kasserer (kasserer@trekanten.org) indeholdende ovenstående oplysninger samt at indbetale beløbet til klubbens konto i Vestjysk Bank, Reg. nr. 7651 Kontonr.: 0002221094

Det er ikke muligt at tilmelde sig internationale stævner før licensen er oprettet hos forbundet. Vær derfor ude i god tid!

Spørgsmål ang. licenser kan stilles til fægtetræner Malte Trier Mørch. Spørgsmål ang. bestilling og betaling af licenser kan stilles til medlemsservice.

Opdatering af medlemsoplysninger kan ske ved at kontakte medlemsservice på følgende email: medlemsservice@trekanten.org

Du kan læse mere om licenser på Dansk Fægte-Forbunds hjemmeside