COVID‐19 / Fægteklubben Trekantens retningslinjer

Sådan er reglerne for den indendørs træning pr. 21. april:

 1. Elitegruppen fortsætter uændret.

 2. Træningen i Trekanten, der genåbnes d. 21. april, er for børn og unge til og med 17 år.

 3. Der er ikke krav om Coronapas.

 4. Forsamlingsforbuddet indendørs er på 25 personer.

 5. Idrætslokaler må gerne opdeles i sektioner.

 6. Vi holder 2 meters afstand, når vi ikke fægter.

 7. Alle over 12 år skal bære mundbind på alle andre steder end på fægtesalen og i

  styrketræningslokalet.

 8. Hold god håndhygiejne.

  Brug håndsprit eller vask hænder som det første du gør, når du kommer ind i klubben.

  Sprit eller vask hænderne ofte.

 9. Omklædningsrum og toiletter er åbne. Men mød om muligt op omklædt og bad hjemme.

 10. Alle kontaktpunkter gøres ekstra rent, og der luftes ud mellem hvert hold.

  Regn derfor med, at træningen stopper 5 minutter før den plejer – og at du bliver bedt om at hjælpe med afspritning af kontaktpunkter.

God træning!

I tilfælde af symptomer og smitte med COVID‐19 i klubben:

 1. Hvis du selv er blevet konstateret smittet, skal du straks give klubbens formand (Lene.Jensen@trekanten.org) eller din træner besked om det. Du må ikke træne i klubben.
  I tilfælde af smitte hos et medlem, lukkes vedkommendes hold omgående ned, og alle øvrige på holdet orienteres om smitten – dog ikke med oplysning om den smittedes navn. Trænere og alle medlemmer på holdet opfordres til at blive PCR‐testet eller alternativt at gå i karantæne i 14 dage. Når trænerne har fået svar på deres test, genåbnes holdet for dem, hvor COVID‐19 ikke er påvist. Hvis du ikke er testet, må du først starte efter 14 dage.

 2. Hvis et familiemedlem er smittet, skal du blive hjemme fra træning, indtil du selv har fået svar på om du er smittet eller ej.
  Hvis det smittede familiemedlem har opholdt sig i klubben, skal formanden straks kontaktes.
  Hvis familiemedlemmet, der er smittet, er i isolation, må du gerne træne, når det ved PCR‐test er konstateret, at du ikke selv er smittet. Ellers vil vi gerne bede dig blive hjemme fra træning indtil vedkommende er konstateret rask.

 3. Hvis din kæreste, en klassekammerat, ven eller andre i din omgangskreds er smittet, skal du blive hjemme fra træning, indtil du selv har fået svar på, om du er smittet eller ej.
  Du behøver ikke give formanden eller træneren besked om, at en fra din omgangskreds er smittet. Når du efter PCR‐test ved, at du ikke er smittet, må du gerne træne igen.

 4. Hvis et familiemedlem, kæreste, klassekammerat, ven eller andre i din nære omgangskreds har symptomer på COVID‐19, skal du blive hjemme fra træning, indtil vedkommende har fået svar på, om de er smittet eller ej.
  Hvis en test viser, at vedkommende ikke er smittet, må du gerne komme til træning igen. Hvis testen derimod viser, at vedkommende er smittet, skal du blive hjemme, indtil du ved en PCR‐test har fået svar på, om du selv er smittet.

 5. Du er altid velkommen til at kontakte formanden eller din træner, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til COVID‐19 symptomer eller smitte i din omgangskreds.
  Skriv til formanden på Lene.Jensen@trekanten.org eller kontakt din træner på den måde, du plejer.

Støt din klub i en økonomisk svær tid
 

En lang række af vores indtægtsgivende aktiviteter i år påvirkes voldsomt af Corona-situationen. Du og din familie kan hjælpe klubben igennem en hård tid ved at tegne et støttemedlemskab. 

 

Et støttemedlemskab koster 399 kr. for et år. Alle indtægter fra støttemedlemskabet går ubeskåret til ting, der kommer hele klubben til gavn – som fægtetøj til udlån, reparation af klubudstyr og nyt styrketræningsgrej – og til sociale arrangementer som juleindledning, fastelavn, halloween og klubfester.

 

Hvis du vil oprette et støttemedlemsskab, så kan du oprette det her: https://www.trekanten.org/priser (tryk på ’Støttemedlemskab’) eller du kan kontakte klubben på service@trekanten.org

 

Vi modtager også gerne donationer i denne tid, som kan sendes via MobilePay 824005.

FKT_TRÆN_BANNER_U_DATOMM.png
LIVETRÆNING PÅ FACEBOOK

(Virker også uden facebook-konto)